robusto

aktuell

24 lärande exempel om tillgänglighet i barnhälsovården

24 lärande exempel om tillgänglighet i barnhälsovården

Barnhälsovården spelar en viktig roll i arbetet för att främja en god och jämlik hälsa. I samarbete med Socialstyrelsen publicerar Folkhälsomyndigheten nu en samling med lärande exempel från regionerna som kan ge inspiration till att förbättra tillgängligheten till barnhälsovården i hela landet.