robusto

aktuell

Hälsa och livskvalitet varierar bland asylsökande barn och unga

Hälsa och livskvalitet varierar bland asylsökande barn och unga

En majoritet av asylsökande barn och unga uppger att de mår bra och att de tycker att skolan är viktig. Det visar en enkätundersökning bland asylsökande i åldern 12–20 år. Samtidigt pekar resultaten på sämre hälsa och livskvalitet bland de barn och unga som inte bor med sina familjer.