robusto

aktuell

Handlingsplan ska stärka arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Handlingsplan ska stärka arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en första nationell handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Den kommer att ligga till grund för Sveriges arbete inom området de kommande tio åren.