robusto

aktuell

Kartläggning visar hur normer, krav och sociala relationer påverkar ungas psykiska hälsa

Kartläggning visar hur normer, krav och sociala relationer påverkar ungas psykiska hälsa

Hur är den psykiska hälsan bland unga i Sverige i dag? I en stor kartläggning lyfts ungas egna röster om psykisk hälsa, deras behov och möjliga utvecklingsområden från samhällets sida.