robusto

aktuell

Ny nordisk rapport: Så kan stödet för ett barns 1 000 första dagar i livet förbättras

Ny nordisk rapport: Så kan stödet för ett barns 1 000 första dagar i livet förbättras

Ökat fokus på de första 1 000 dagarna i policys och handlingsplaner och samarbeten inom Norden. Det är några av de förslag som lyfts i en återredovisning till Nordiska ministerrådet, med målet att ge barn så goda förutsättningar som möjligt under sina två första år.