robusto

aktuell

Skyddande miljöer en viktig del i det suicidförebyggande arbetet

Skyddande miljöer en viktig del i det suicidförebyggande arbetet

Suicid kan förebyggas genom att skapa skyddande miljöer och genom program som kombinerar flera insatser. Även screening för depression hos personer med suicidrisk kan förebygga suicid, visar en litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien…