robusto

aktuell

Små förändringar i psykisk hälsa och suicid under covid-19-pandemin

Små förändringar i psykisk hälsa och suicid under covid-19-pandemin

Trots restriktioner, hemmaarbete och färre sociala kontakter tycks folkhälsan inte ha påverkats i någon större omfattning när det handlar om psykisk hälsa och suicid. Det framgår av två nya publikationer om covid-19-pandemins första år som Folkhälsomyndigheten publicerar idag.