robusto

aktuell

Viktigt att uppmärksamma äldres psykiska hälsa

Viktigt att uppmärksamma äldres psykiska hälsa

Trots att psykisk ohälsa är vanligt bland äldre personer är det många som inte söker hjälp. I en kommunikationssatsning lyfter nu myndigheter och organisationer gemensamt att det är viktigt att tala om psykisk ohälsa.